Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme a extingir.
  Els estudiants de la doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme podran obtenir el Recorregut Curricular Internacional al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat de Turisme.

20629. Treball de Fi de Grau d'Economia (2021-22)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

  • Cal haver superat 180 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica i obligatòries

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Anual

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Anual

Treballs de Fi de Grau

  • Análisis comparativo del turismo por motivos religiosos.
  • Estudio de viabilidad de un proyecto hotelero.
  • Implicacions del creixement de la indústria turística a les Illes Balears.
  • Intervención del Estado en la industria alimentaria: ¿Nutri-score o etiquetado por sellos?.