Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme a extingir.
  Els estudiants de la doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme podran obtenir el Recorregut Curricular Internacional al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat de Turisme.

20531. Treball de Fi de Grau de Turisme (2021-22)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 126 crèdits del conjunt d'assignatures obligatòries o haver-los superat
  • Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Treballs de Fi de Grau

  • Análisis comparativo del turismo por motivos religiosos.
  • Estudio de viabilidad de un proyecto hotelero.
  • Implicacions del creixement de la indústria turística a les Illes Balears.
  • Intervención del Estado en la industria alimentaria: ¿Nutri-score o etiquetado por sellos?.