Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Els estudiants de la doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme podran obtenir el Recorregut Curricular Internacional al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat de Turisme.

20531. Treball de Fi de Grau de Turisme (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 28/07/2023

Prerequisits

 • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 126 crèdits del conjunt d'assignatures obligatòries o haver-los superat
 • Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Treballs de Fi de Grau

 • Envejecimiento demográfico en España: Alcance y consecuencias a nivel económico.
 • Análisis del cambio climático en las zonas turísticas de España.
 • Desindustrialización y crecimiento de la economía turística en Baleares.
 • Diferencias en el rendimiento académico según el género.
 • Els impactes ambientals i la resposta institucional del turisme de creuers.
 • La Tasa Natural de Interés.
 • Mercado de trabajo turístico español: Acceso, estabilidad e igualdad.
 • Soluciones a los problemas de saturación turística.
 • Análisis comparativo del turismo por motivos religiosos.
 • Dependencia economica del turismo: ¿son las Islas Baleares victimas del mal holandes.
 • Estudio de viabilidad de un proyecto hotelero.
 • La (in)sostenibilitat del turisme de "qualitat" a Mallorca.