Oferta

Notes de tall de Grau de Biologia

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,252 A* 61 12 (JUN) 28/09/2021
8,392 A* 66 11 (JUN) 23/09/2021
8,456 A* 71 10 (JUN) 20/09/2021
8,534 A* 75 9 (JUN) 15/09/2021
8,600 A* 77 8 (JUN) 09/09/2021
8,706 A* 81 7 (JUN) 06/09/2021
8,812 A* 88 6 (JUN) 06/08/2021
8,996 A* 104 5 (JUN) 04/08/2021
9,268 A* 127 4 (JUN) 30/07/2021
9,726 A* 173 3 (JUN) 27/07/2021
9,968 A* 216 2 (JUN) 21/07/2021
10,778 A* 353 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,550 B* 1 12 (JUN) 28/09/2021
7,550 B* 2 5 (JUN) 04/08/2021
7,550 B* 3 4 (JUN) 30/07/2021
8,530 B* 4 3 (JUN) 27/07/2021
8,530 B* 7 2 (JUN) 21/07/2021
7,000 A* 9 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,480 B* 3 12 (JUN) 28/09/2021
6,480 B* 4 4 (JUN) 30/07/2021
5,830 A* 6 3 (JUN) 27/07/2021
6,210 A* 7 2 (JUN) 21/07/2021Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,182 A* 67 10 (JUN) 28/09/2020
8,196 A* 68 9 (JUN) 23/09/2020
8,220 A* 69 8 (JUN) 18/09/2020
8,236 A* 70 7 (JUN) 15/09/2020
8,240 A* 71 6 (JUN) 09/09/2020
8,340 A* 74 5 (JUN) 04/09/2020
8,384 A* 78 4 (JUN) 10/08/2020
8,722 A* 97 3 (JUN) 06/08/2020
9,136 A* 142 2 (JUN) 31/07/2020
9,450 A* 227 1 (JUN) 27/07/2020

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,820 B* 5 10 (JUN) 28/09/2020
7,820 B* 6 7 (JUN) 15/09/2020
7,820 B* 10 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
6,210 A* 2 3 (JUN) 06/08/2020
6,210 A* 3 2 (JUN) 31/07/2020
6,210 A* 4 1 (JUN) 27/07/2020

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,292 A* 32 8 (JUN) 19/09/2019
6,292 A* 33 6 (JUN) 05/09/2019
6,292 A* 34 5 (JUN) 05/08/2019
6,292 A* 39 2 (JUN) 22/07/2019
9,126 A* 199 1 (JUN) 17/07/2019

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,100 B* 6 8 (JUN) 19/09/2019
8,100 B* 7 1 (JUN) 17/07/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
7,190 D* 1 4 (JUN) 01/08/2019
5,200 C* 2 1 (JUN) 17/07/2019Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019