Oferta

Notes de tall de Grau d'Estudis Anglesos

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,956 A* 18 12 (JUN) 28/09/2021
6,006 A* 20 3 (JUN) 27/07/2021
6,090 A* 33 2 (JUN) 21/07/2021
7,726 A* 83 1 (JUN) 15/07/2021


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,100 B* 1 12 (JUN) 28/09/2021Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,056 A* 19 10 (JUN) 28/09/2020
6,056 A* 20 5 (JUN) 04/09/2020
6,486 A* 27 3 (JUN) 06/08/2020
6,598 A* 36 2 (JUN) 31/07/2020
7,516 A* 79 1 (JUN) 27/07/2020Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,470 A* 14 8 (JUN) 19/09/2019
5,584 A* 15 2 (JUN) 22/07/2019
6,932 A* 65 1 (JUN) 17/07/2019


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
7,120 B* 1 1 (JUN) 17/07/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019