Oferta

Notes de tall de Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
7,510 B* 12 1 (EXT) 09/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
6,228 A* 28 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
6,900 A* 1 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,142 B* 13 2 (EXT) 28/09/2020
5,732 A* 28 1 (EXT) 23/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
5,270 A* 6 1 (JUN) 27/07/2020Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,630 A* 1 2 (EXT) 28/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
7,260 A* 1 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
6,890 B* 1 1 (JUN) 27/07/2020


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (EXT) 28/09/2020  • PAU i Cicles Formatius
  • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
  • Persones amb discapacitat
  • Titulats universitaris
  • Més grans de 25 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 45 anys (Sense sol·licituds)
  • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
  • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
6,732 B* 2 1 (JUN) 17/07/2019


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
8,000 B* 2 1 (JUN) 17/07/2019