Grau d'Administració d'Empreses

240 crčdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Els estudiants del grau d'Administració d'Empreses podran obtenir el Recorregut en anglès al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat d'Economia i Empresa.

21201. Comptabilitat Financera II (2024-25)

Crčdits 6 ECTS.
Carącter Formació bąsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrķcula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa estą a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Perķode: Segon semestre

 • Grup gran 50

 • Grup gran 51

 • Grup gran 52

 • Grup gran 53

 • Grup gran 54

 • Grup gran 57

 • Grup mitją M 572

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al
 • Grup mitją M 501

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 50.
 • Grup mitją M 511

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 51.
 • Grup mitją M 512

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 51.
 • Grup mitją M 521

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 52.
 • Grup mitją M 522

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 52.
 • Grup mitją M 531

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 53.
 • Grup mitją M 532

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 53.
 • Grup mitją M 541

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 54.
 • Grup mitją M 542

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 54.
 • Grup mitją M 571

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 57.
 • Grup mitją M 573

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 57.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2023-24

Perķode: Segon semestre

 • Grup gran 50

 • Grup gran 51

 • Grup gran 52

 • Grup gran 53

 • Grup gran 54

 • Grup gran 57

 • Grup mitją M 572

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 501

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 511

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 512

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 521

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 522

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 531

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 532

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 541

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 542

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano
 • Grup mitją M 571

  • Idioma
   d'impartició
   Castellą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Castellano

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2022-23

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2021-22

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2020-21

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2019-20

Perķode: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2019-20 podeu consultar el cercador de guies docents