Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Consultau els reconeixements automàtics de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau de la UIB dins la pàgina de cada estudi de grau, a l'apartat Accés i reconeixements.

 

suport