Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2023-24

Per obtenir-ne el títol, s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

40 ECTS d’assignatures obligatòries de la manera següent:

 • 15 ECTS de les assignatures genèriques.
 • 25 ECTS de les assignatures específiques, a elegir entre una de les especialitats que s’ofereixen.

14 ECTS de les Pràctiques en Centres Docents o en Empreses.

6 ECTS del Treball de Fi de Màster.

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
10704 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 6,0 Anual
10703 - Pràctiques en Centres Docents o en Empreses Pràctiques externes 14,0 Anual
10694 - Interacció i Convivència a l'Aula Obligatòria 3,0 Anual
10691 - L'Alumnat de Secundària: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Obligatòria 4,0 Primer semestre
10692 - Característiques Organitzatives i Curriculars de les Etapes i dels Centres Obligatòria 2,0 Primer semestre
10693 - Processos i Contextos Educatius Obligatòria 3,0 Primer semestre
10695 - Societat, Família i Educació Obligatòria 3,0 Primer semestre

 Anglès i Alemany
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Anglès i Alemany
Nom Crèdits Període
10884 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular en les Matèries 5,0 Anual
10885 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge d'Anglès i Alemany 5,0 Anual
10886 - Didàctica Específica. Avaluació de les Matèries d'Anglès i Alemany 5,0 Anual
10881 - Tractament de Llengües 2,0 Segon semestre
10882 - Complement de l'Especialitat d'Anglès i Alemany 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10883 - Complement de l'Especialitat d'Anglès i Alemany 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10887 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Biologia i Geologia
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Biologia i Geologia
Nom Crèdits Període
10754 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Biologia i Geologia 5,0 Anual
10755 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de la Biologia i Geologia 5,0 Anual
10756 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Biologia i Geologia 5,0 Anual
10751 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2,0 Segon semestre
10752 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10753 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10757 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Dibuix i Disseny
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Dibuix i Disseny
Nom Crèdits Període
10838 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Dibuix i Disseny 5,0 Anual
10839 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de Dibuix i Disseny 5,0 Anual
10840 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Dibuix i Disseny 5,0 Anual
10835 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 2,0 Segon semestre
10836 - Complement de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10837 - Complement de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10841 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Economia
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Economia
Nom Crèdits Període
11818 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea d'Economia 5,0 Anual
11819 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge a l'Àrea d'Economia 5,0 Anual
11820 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea d'Economia 5,0 Anual
11815 - Català: Llenguatge de l'Especialitat d'Economia 2,0 Segon semestre
11816 - Complement de l'Especialitat d'Economia 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
11817 - Complement de l'Especialitat d'Economia 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
11821 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Educació Física i Esportiva
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Educació Física i Esportiva
Nom Crèdits Període
10845 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea d'Educació Física i Esportiva 5,0 Anual
10846 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física i Esportiva 5,0 Anual
10847 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea d'Educació Física i Esportiva 5,0 Anual
10842 - Català: Llenguatge de l'Especialitat d'Educació Física i Esportiva 2,0 Segon semestre
10843 - Complement de l'Especialitat d'Educació Física i Esportiva 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especi 3,0 Segon semestre
10844 - Complement de l'Especialitat d'Educació Física i Esportiva 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialita 3,0 Segon semestre
10848 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Filosofia
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Filosofia
Nom Crèdits Període
10870 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Filosofia 5,0 Anual
10871 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de la Filosofia 5,0 Anual
10872 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Filosofia 5,0 Anual
10867 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Filosofia 2,0 Segon semestre
10868 - Complement de l'Especialitat de Filosofia 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10869 - Complement de l'Especialitat de Filosofia 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10873 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Física i Química
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Física i Química
Nom Crèdits Període
10863 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Física i Química 5,0 Anual
10864 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el procés d'Ensenyament i Aprenentatge de la Física i Química 5,0 Anual
10865 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Física i Química 5,0 Anual
10860 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Física i Química 2,0 Segon semestre
10861 - Complement de l'Especialitat de Física i Química 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10862 - Complement de l'Especialitat de Física i Química 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10866 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Geografia i Història
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Geografia i Història
Nom Crèdits Període
10747 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Geografia i Història 5,0 Anual
10748 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de la Geografia i Història 5,0 Anual
10749 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Geografia i Història 5,0 Anual
10744 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Geografia i Història 2,0 Segon semestre
10745 - Complement de l'Especialitat de Geografia i Història 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10746 - Complement de l'Especialitat de Geografia i Història 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10750 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Llengua Catalana i Literatura - Llengua Castellana i Literatura
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Llengua Catalana i Literatura - Llengua Castellana i Literatura
Nom Crèdits Període
10640 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Llengua i Literatura Catalana/Llengua i Literatur 5,0 Anual
10641 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua i Literatura Catala 5,0 Anual
10642 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Llengua i Literatura Catalana/ Llengua i Literatura Castellana 5,0 Anual
10637 - Tractament de Llengües 2,0 Segon semestre
10638 - Complement de l'Especialitat de Ll. i Lit.Catalana/ Ll. i Lit. Castellana 1 3,0 Segon semestre
10639 - Complement de l'Especialitat de Ll. i Lit.Catalana/ Ll. i Lit. Castellana 2 3,0 Segon semestre
10643 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Matemàtiques
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Matemàtiques
Nom Crèdits Període
10699 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Matemàtiques 5,0 Anual
10700 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques 5,0 Anual
10701 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Matemàtiques 5,0 Anual
10696 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Matemàtiques 2,0 Segon semestre
10697 - Complement de l'Especialitat de Matemàtiques 1: El Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10698 - Complement de l'Especialitat de Matemàtiques 2: Contextualització de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10702 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Música
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Música
Nom Crèdits Període
10981 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Música 5,0 Anual
10982 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de Música 5,0 Anual
10983 - Didàctica Específica: Avaluació de l'Àrea de Música 5,0 Anual
10978 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Música 2,0 Segon semestre
10979 - Complement de l'Especialitat de Música 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10980 - Complement de l'Especialitat de Música 2: Contextualització de les matèries 3,0 Segon semestre
10984 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Orientació Educativa
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Orientació Educativa
Nom Crèdits Període
10877 - Didàctica Específica. Processos d'Assessorament, Disseny i Desenvolupament 5,0 Anual
10878 - Didàctica Específica. Models i Àmbits en la Intervenció Orientadora 5,0 Anual
10879 - Didàctica Específica. Avaluació i Diagnòstic 5,0 Anual
10874 - Català: Llenguatge de l'Especialitat d'Orientació Educativa 2,0 Segon semestre
10875 - Complement de l'Especialitat d'Orientació Educativa 1: el Contingut Científic dels Àmbits Disciplinaris Relacionats amb 3,0 Segon semestre
10876 - Complement de l'Epecialitat d'Orientació Educativa 2: Contextualizació dels Àmbits Disciplinars Relacionats en l'Especia 3,0 Segon semestre
10880 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Tecnologia de Serveis
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Tecnologia de Serveis
Nom Crèdits Període
10733 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular en l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 5,0 Anual
10734 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge en l'Especialitat de Tecnologia d 5,0 Anual
10735 - Didàctica Específica. Avaluació en l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 5,0 Anual
10730 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 2,0 Segon semestre
10731 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 1: el Contingut dels Mòduls Propis de l'Especialitat 3,0 Segon semestre
10732 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 2: Contextualització 3,0 Segon semestre
10736 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Tecnologia i Informàtica
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Tecnologia i Informàtica
Nom Crèdits Període
10120 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Tecnologia i Informàtica 5,0 Anual
10121 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de Tecnologia i Informàtica 5,0 Anual
10122 - Didàctica Específica. Avaluació a l'Àrea de Tecnologia i Informàtica 5,0 Anual
10117 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 2,0 Segon semestre
10118 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especial 3,0 Segon semestre
10119 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 2: Contextualitzac 3,0 Segon semestre
10123 - Investigació i Innovació Educativa 2,0 Segon semestre

 Tecnologia Industrial
 • Mallorca
 • Eivissa
 • Menorca

Tecnologia Industrial
Nom Crèdits Període
10737 - Català: Llenguatge de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2,0
10738 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 1: El Contingut ... 3,0
10739 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2: Contextualització 3,0
10740 - Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular en l'... 5,0
10741 - Didàctica Específica. Metodologia i Recursos en el Procés d'ensenyament i.. 5,0
10742 - Didàctica Específica. Avaluació en l'Especialitat de Tecnologia Industrial. 5,0
10743 - Investigació i Innovació Educativa 2,0