Màster Universitari. Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2023-24

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
40
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Preus Preu públic per crèdit 26,18¤
Cost total: 1.624,87 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El màster té com a objectiu principal la formació dels professionals de la comptabilitat i auditoria de nivell superior. Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin ampliar els seus coneixements sobre matèries relacionades amb la comptabilitat i l’auditoria. Per a l'ingrés al Màster en Comptabilitat i Auditoria es requereix estar en possessió del títol de Diplomat/ada en Ciències Empresarials, Llicenciat/ada en Administració d'Empreses, Llicenciat/ada en Economia o les titulacions antigues equivalents a les anteriors, així com els títols de Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses i Economia. També es podran acceptar els títols de Diplomat i Graduat en Turisme, depenent del pla d'estudis de la universitat de procedència, que s'analitzaria per tal de comprovar la formació comptable inclosa.

Dins l'oferta de les assignatures del màster es presenten els itineraris pertinents (segons la titulació d’entrada al màster) perquè els alumnes puguin aconseguir l'exempció de la part teòrica del primer examen per accedir al ROAC.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari