Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2023-24

Classes teòriques:
Del 5 d'octubre de 2023 al 29 de febrer de 2024, de les 17.00 a les 21.00 hores.

 • Palma:
  Horari A.
  Especialitats: Biologia i Geologia, Filosofia, Física i Química, Tecnologia de Serveis, Llengua i Literatura Catalana i Castellana, Orientació Educativa i Economia.
  Horari B.
  Especialitats: Anglès i Alemany, Tecnologia i Informàtica, Matemàtiques, Geografia i Història, Educació Física, Dibuix i Disseny i Música.
 • Menorca: Horari B-1 (consultin les notes que té el document al final).
 • Eivissa: Horari B.

Pràctiques als centres de secundària
Del 13 al 24 de novembre de 2023 i del 4 de març al 14 de maig de 2024. Les pràctiques als centres docents es faran en horari de matí (de 8:00 a 15:00 h). Excepcionalment, els alumnes de l'especialitat d'Economia, Tecnologia i Informàtica i Tecnologia de Serveis, podran realitzar les pràctiques en horari d'horabaixa segons la disponibilitat dels tutors de pràctiques. (ampliar informació a l'apartat de pràctiques externs)

Lloc d'impartició

L'alumnat cursarà totes les matèries del màster (60 crèdits ECTS) al lloc (illa) on es matriculi. En funció de la disponibilitat d'espais i de les recomanacions de les autoritats sanitàries, el lloc d'impartició serà el següent:

Mallorca: campus de la UIB (crta. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma) i/o IES segons disponibilitat.
Menorca: Seu universitària de Menorca (Can Salort, carrer de Santa Rita, 07730 Alaior) i/o IES segons disponibilitat.
Eivissa: Seu Universitària d'Eivissa i Formentera (carrer del Calvari, 07800 Eivissa) i/o IES segons disponibilitat.

Per altra banda, els horaris individuals dels alumnes matriculats es poden consultar a l'aplicació Acadèmic, accedint-hi amb el nom d'usuari i la clau d'accés personals.

El calendari i els horaris d'aquest pla d'estudis es poden consultar a l'enllaç següent. Per poder executar bé la consulta, al desplegable del camp <Curs*> s'ha de seleccionar l'opció <Primer curs>.

Per altra banda, els horaris individuals dels alumnes matriculats es poden consultar a l'aplicació Acadèmic, accedint-hi amb el nom d'usuari i la clau d'accés personals.

Cronogrames, especificats per grups horaris 2023-24

Horari d'exàmens de l'any acadèmic 2023-24