Màster Universitari en Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

11815. Català: Llenguatge de l'Especialitat d'Economia (2024-25)

Crèdits 2 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 14
    Català
Eivissa Grup gran 44
    Català
Menorca Grup gran 24
    Català

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 14
Eivissa Grup gran 44
Menorca Grup gran 24

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 14
Eivissa Grup gran 44
Menorca Grup gran 24