Estudis de Doble Titulació de Màster Universitari i Doctorat en la UIB

Els estudis de doble titulació impliquen la realització i obtenció simultània d'un màster universitari o un doctorat entre la Universitat dels Illes Balears (UIB) i una altra, o vàries, universitats o institucions acadèmiques superiors d'àmbit nacional o internacional. El propòsit d'aquests programes de doble titulació és potenciar la cooperació entre la UIB i les restants universitats en matèria d’educació superior a nivell de postgrau. Aquests programes es regiran, en cada cas, per un conveni particular establert entre la UIB i les institucions participants al programa de doble titulació.

Estudis amb doble titulació Universitats participants
Màster Universitari - Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió
Màster Universitari - Ciència i Tecnologia Química
Màster Universitari - Llengües i Literatures Modernes
Màster Universitari - Llengües i Literatures Modernes
Doctorat de Ciència i Tecnologia Química
Doctorat de Ciència i Tecnologia Química