Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2023-24

Branca de coneixement

Any d'implantació d'aquesta versió del pla
2009-10
Crèdits ofertats en total. Any acadèmic 2023-24
  • Eivissa : 210 crèdits
  • Mallorca : 385 crèdits
  • Menorca : 214 crèdits

Òrgan/s proponent/s

Publicació al BOE

Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit

  • 1a : 15,63 ¤
  • 2a : 40,66 ¤
  • 3a : 40,66 ¤
  • 4a : 40,66 ¤