Màster Universitari en Formació del Professorat

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

10640. Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de Llengua i Literatura Catalana/Llengua i Literatur (2024-25)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 7
    Català
Eivissa Grup gran 46
    Català
Menorca Grup gran 26
    Català

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 7
Eivissa Grup gran 46
Menorca Grup gran 26

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 7
Eivissa Grup gran 46
Menorca Grup gran 26

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 7
Eivissa Grup gran 47
Menorca Grup gran 27

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, AN
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11