Oferta

Notes de tall de Grau de Pedagogia

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,924 A* 44 12 (JUN) 28/09/2021
5,924 A* 45 11 (JUN) 23/09/2021
5,950 A* 46 9 (JUN) 15/09/2021
5,950 A* 49 8 (JUN) 09/09/2021
5,950 A* 51 6 (JUN) 06/08/2021
6,090 A* 58 5 (JUN) 04/08/2021
6,200 A* 68 4 (JUN) 30/07/2021
6,500 A* 95 3 (JUN) 27/07/2021
6,738 A* 131 2 (JUN) 21/07/2021
7,305 A* 216 1 (JUN) 15/07/2021Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
6,510 A* 4 3 (JUN) 27/07/2021
6,510 A* 5 2 (JUN) 21/07/2021
6,510 A* 6 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
6,010 B* 2 1 (JUN) 15/07/2021


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021
7,554 C* 1 1 (JUN) 28/06/2021


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,284 A* 86 10 (JUN) 28/09/2020
6,288 A* 87 9 (JUN) 23/09/2020
6,304 A* 88 8 (JUN) 18/09/2020
6,338 A* 91 7 (JUN) 15/09/2020
6,378 A* 92 6 (JUN) 09/09/2020
6,402 A* 94 5 (JUN) 04/09/2020
6,450 A* 97 4 (JUN) 10/08/2020
6,529 A* 103 3 (JUN) 06/08/2020
6,672 A* 128 2 (JUN) 31/07/2020
6,920 A* 197 1 (JUN) 27/07/2020Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,040 A* 2 10 (JUN) 28/09/2020
7,040 A* 4 3 (JUN) 06/08/2020
7,160 A* 6 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
5,180 A* 1 1 (JUN) 27/07/2020Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,048 B* 1 8 (JUN) 19/09/2019
5,000 2 (JUN) 22/07/2019
6,316 A* 118 1 (JUN) 17/07/2019Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
7,180 A* 6 1 (JUN) 17/07/2019
Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019
6,820 C* 1 1 (JUN) 17/06/2019