23030. Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1551 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 1552 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 1553 ) - Grup mitjà X 103 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 11965 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMED Grau de Medicina