29713. Treball de Fi de Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - Grup 1 Mallorca Pendent
  • GPR2
  • GPRO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPR2 Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (Centre ads. Felipe Moreno)
GPRO Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments:Pla 2015 (EU Felipe Moreno)