20417. Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte. Any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 2816 ) - Grup mitjà M 12 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 2817 ) - Grup gran 2 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 6993 ) - Grup mitjà M 31 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 6994 ) - Grup mitjà M 331 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAID
( 12264 ) - Grup gran 33 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAID
( 12265 ) - Grup gran 1 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 12266 ) - Grup mitjà M 11 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 12267 ) - Grup mitjà M 21 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 12268 ) - Grup mitjà M 22 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 12270 ) - Grup gran 3 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 15316 ) - Grup mitjà M 101 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 23625 ) - Grup gran 10 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 28803 ) - Grup gran 11 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 28804 ) - Grup mitjà M 111 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GDRE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)
GDRE Grau de Dret