21206. Comptabilitat de Costs. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 33 ) - GRUP 33, 1S, GAID Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GAID
( 34 ) - GRUP 34, 1S, GATU Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GATU
( 60 ) - GRUP 60, 1S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 61 ) - GRUP 61, 1S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 62 ) - GRUP 62, 1S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 67 ) - GRUP 67, 1S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 68 ) - GRUP 68, 1S, MENORCA, GADE Menorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE
( 69 ) - GRUP 69, 1S, EIVISSA, GADE Eivissa Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme