20605. Microeconomia. Any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 20 ) - GRUP 20, 2S, GECO Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GECO
( 21 ) - GRUP 21, 2S, GECO, GET2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
 • GET2
( 22 ) - GRUP 22, 2S, GECO Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GECO
( 33 ) - GRUP 33, 2S, GAID Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GAID
( 35 ) - GRUP 35, 2S, GETU Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GETU
( 39 ) - GRUP 39, 2S, GET2 Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GET2
( 43 ) - GRUP 43, 2S, GAD2 Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GAD2
( 50 ) - GRUP 50, 2S, GADE Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GADE
( 51 ) - GRUP 51, 2S, GADE Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 52 ) - GRUP 52, 2S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 53 ) - GRUP 53, 2S, GADE Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GADE
( 57 ) - GRUP 57, 2S, GADE Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 58 ) - GRUP 58, 2S, MENORCA, GADE Menorca Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE
( 59 ) - GRUP 59, 2S, EIVISSA, GADE Eivissa Català
CA ES EN
guia docent en català
 • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAD2 Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GETU Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)