20531. Treball de Fi de Grau de Turisme. Any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grup Campus Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 42 ) - GRUP 42, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 43 ) - GRUP 43, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 44 ) - GRUP 44, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 45 ) - GRUP 45, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 46 ) - GRUP 46, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 47 ) - GRUP 47, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 48 ) - GRUP 48, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 49 ) - GRUP 49, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 50 ) - GRUP 50, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 51 ) - GRUP 51, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 52 ) - GRUP 52, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 53 ) - GRUP 53, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 54 ) - GRUP 54, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 55 ) - GRUP 55, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 56 ) - GRUP 56, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 57 ) - GRUP 57, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 58 ) - GRUP 58, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 59 ) - GRUP 59, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 60 ) - GRUP 60, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 61 ) - GRUP 61, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 62 ) - GRUP 62, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 63 ) - GRUP 63, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 64 ) - GRUP 64, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 65 ) - GRUP 65, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 66 ) - GRUP 66, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 67 ) - GRUP 67, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 68 ) - GRUP 68, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 69 ) - GRUP 69, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 70 ) - GRUP 70, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 71 ) - GRUP 71, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 72 ) - GRUP 72, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 73 ) - GRUP 73, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 74 ) - GRUP 74, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 75 ) - GRUP 75, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 76 ) - GRUP 76, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 77 ) - GRUP 77, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 78 ) - GRUP 78, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 79 ) - GRUP 79, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 80 ) - GRUP 80, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 81 ) - GRUP 81, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 82 ) - GRUP 82, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR
( 83 ) - GRUP 83, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 84 ) - GRUP 84, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 85 ) - GRUP 85, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 86 ) - GRUP 86, 2S, MENORCA, GTUR Menorca
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 87 ) - GRUP 87, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 88 ) - GRUP 88, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
guia docente en castellano
 • GTUR
( 89 ) - GRUP 89, 2S, GTUR Mallorca Castellà
CA ES EN
teaching guide, english version
 • GTUR

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GTUR Grau de Turisme