21825. English Literature III: The Long 18th Century. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, 1S Mallorca Anglès
CA ES EN
teaching guide, english version
  • GEAN
  • GLLC

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEAN Grau d'Estudis Anglesos
GLLC Grau de Llengua i Literatura Catalanes