21056. Pràctiques Externes de Física. Any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1 ) - GRUP 1, AN, GFIS Mallorca Català
CA ES EN
guia docente en castellano
  • GFIS

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GFIS Grau de Física