23002. Anatomia i Embriologia: General i Aparell Locomotor. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1571 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 1572 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 1573 ) - Grup mitjà X 103 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 19954 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMED Grau de Medicina