22123. Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química). Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 783 ) - Grup mitjà X 203 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 1516 ) - Grup mitjà X 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 19981 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 19984 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 19986 ) - Grup gran 3 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 27974 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 27975 ) - Grup mitjà X 202 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 27983 ) - Grup mitjà X 301 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 27984 ) - Grup mitjà X 302 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 27985 ) - Grup mitjà X 303 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 28014 ) - Grup gran 10 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 28015 ) - Grup mitjà M 101 Menorca Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 30232 ) - Grup gran 11 Eivissa Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 30233 ) - Grup mitjà M 111 Eivissa Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 30234 ) - Grup mitjà X 112 Eivissa Català
Català Castellano English
 • GEP2
( 35350 ) - Grup mitjà X 401 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 35351 ) - Grup mitjà X 402 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2
( 35429 ) - Grup gran 4 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GEP2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEP2 Grau d'Educació Primària