21514. Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits. Any acadèmic 2022-23