21361. Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 35753 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 35754 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia