21332. Treball de Fi de Grau de Psicologia. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 26400 ) - Grup gran 13 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 26401 ) - Grup gran 12 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 26402 ) - Grup gran 14 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 26403 ) - Grup gran 15 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 26404 ) - Grup gran 16 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 26405 ) - Grup gran 23 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31207 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31208 ) - Grup gran 3 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31209 ) - Grup gran 4 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31210 ) - Grup gran 5 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31211 ) - Grup gran 6 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31212 ) - Grup gran 7 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31213 ) - Grup gran 8 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31214 ) - Grup gran 9 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31215 ) - Grup gran 10 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31216 ) - Grup gran 11 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31217 ) - Grup gran 17 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31218 ) - Grup gran 18 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31219 ) - Grup gran 19 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31220 ) - Grup gran 20 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31221 ) - Grup gran 21 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31222 ) - Grup gran 22 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31223 ) - Grup gran 26 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31224 ) - Grup gran 27 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31225 ) - Grup gran 29 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31226 ) - Grup gran 30 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31227 ) - Grup gran 31 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31228 ) - Grup gran 32 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31229 ) - Grup gran 33 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31230 ) - Grup gran 34 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 31231 ) - Grup gran 35 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 32232 ) - Grup gran 36 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2
( 34418 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia