21319. Memòria i Cognició. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 12875 ) - Grup gran 1 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 12876 ) - Grup gran 2 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 29011 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 29012 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 29029 ) - Grup mitjà X 201 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia