21316. Psicologia dels Grups. Any acadèmic 2022-23