21300. Psicologia General. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 12015 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GPS2
( 12016 ) - Grup mitjà M 102 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GPS2
( 12017 ) - Grup gran 1 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GPS2
( 12018 ) - Grup mitjà M 201 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GPS2
( 12019 ) - Grup gran 2 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia