21222. Treball de Fi de Grau d'Empresa. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 732 ) - Grup gran 90 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 733 ) - Grup gran 91 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 734 ) - Grup gran 92 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 735 ) - Grup gran 93 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 736 ) - Grup gran 94 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 737 ) - Grup gran 95 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 738 ) - Grup gran 96 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 739 ) - Grup gran 97 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 740 ) - Grup gran 98 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 828 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GAD2
 • GADE
 • GATU
( 1518 ) - Grup gran 100 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1519 ) - Grup gran 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1520 ) - Grup gran 102 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 1521 ) - Grup gran 103 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1522 ) - Grup gran 104 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1523 ) - Grup gran 105 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 1524 ) - Grup gran 106 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 1525 ) - Grup gran 107 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1526 ) - Grup gran 108 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1527 ) - Grup gran 109 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1528 ) - Grup gran 110 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1529 ) - Grup gran 111 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1530 ) - Grup gran 112 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 1531 ) - Grup gran 113 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 1680 ) - Grup gran 66 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 1811 ) - Grup gran 24 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3385 ) - Grup gran 7 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3386 ) - Grup gran 8 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3387 ) - Grup gran 9 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 3388 ) - Grup gran 73 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3389 ) - Grup gran 71 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3391 ) - Grup gran 72 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3392 ) - Grup gran 70 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3393 ) - Grup gran 74 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3396 ) - Grup gran 76 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3397 ) - Grup gran 77 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3419 ) - Grup gran 65 Menorca Català
Català Castellano English
 • GADE
( 4128 ) - Grup gran 6 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4130 ) - Grup gran 12 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4131 ) - Grup gran 13 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4142 ) - Grup gran 34 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 4172 ) - Grup gran 10 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4173 ) - Grup gran 11 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4174 ) - Grup gran 14 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4175 ) - Grup gran 15 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4176 ) - Grup gran 16 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4178 ) - Grup gran 18 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4179 ) - Grup gran 19 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4180 ) - Grup gran 20 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4181 ) - Grup gran 22 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5076 ) - Grup gran 30 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5081 ) - Grup gran 114 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 5920 ) - Grup gran 2 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5921 ) - Grup gran 4 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5922 ) - Grup gran 5 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5936 ) - Grup gran 17 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5937 ) - Grup gran 21 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 5938 ) - Grup gran 23 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5939 ) - Grup gran 25 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5940 ) - Grup gran 26 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5941 ) - Grup gran 27 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5942 ) - Grup gran 28 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5943 ) - Grup gran 29 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5944 ) - Grup gran 32 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5945 ) - Grup gran 35 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5946 ) - Grup gran 36 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5947 ) - Grup gran 37 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5948 ) - Grup gran 38 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5949 ) - Grup gran 41 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6743 ) - Grup gran 42 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 6744 ) - Grup gran 43 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6745 ) - Grup gran 44 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6746 ) - Grup gran 45 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6747 ) - Grup gran 46 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 20835 ) - Grup gran 88 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 25424 ) - Grup gran 3 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 25425 ) - Grup gran 31 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 25426 ) - Grup gran 33 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 25427 ) - Grup gran 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 25428 ) - Grup gran 40 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 25464 ) - Grup gran 75 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 25561 ) - Grup gran 47 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 26310 ) - Grup gran 60 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 26311 ) - Grup gran 61 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 26312 ) - Grup gran 62 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 26313 ) - Grup gran 63 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 26314 ) - Grup gran 64 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 26399 ) - Grup gran 43 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GAD2
( 28928 ) - Grup gran 115 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 28929 ) - Grup gran 116 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 30240 ) - Grup gran 89 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 31245 ) - Grup gran 432 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAD2
( 31246 ) - Grup gran 433 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAD2
( 31282 ) - Grup gran 431 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAD2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAD2 Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme