21100. Geografia del Turisme. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 11076 ) - Grup gran 10 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 11077 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 11078 ) - Grup gran 11 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 11079 ) - Grup mitjà M 111 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 11080 ) - Grup gran 12 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 11081 ) - Grup mitjà M 121 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 11091 ) - Grup mitjà M 122 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 11092 ) - Grup gran 34 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 11093 ) - Grup mitjà M 341 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 22588 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GGE2
( 22589 ) - Grup gran 1 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GGE2
 • GHA2
( 31039 ) - Grup gran 16 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 31040 ) - Grup mitjà M 161 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GGE2 Grau de Geografia
GHA2 Grau d'Història de l'Art
GTUR Grau de Turisme