20618. Macroeconomia II. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 819 ) - Grup gran 37 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 1905 ) - Grup gran 31 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 1908 ) - Grup mitjà M 311 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 4221 ) - Grup mitjà M 371 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GET2
( 4301 ) - Grup gran 30 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 4302 ) - Grup mitjà M 301 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GECO
( 12968 ) - Grup gran 32 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 12971 ) - Grup mitjà M 321 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 12975 ) - Grup mitjà M 322 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 30334 ) - Grup gran 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 30335 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme