20611. Estructura i Conjuntura Econòmica. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 18254 ) - Grup gran 39 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GET2
( 18255 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GET2
( 19285 ) - Grup gran 30 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 19286 ) - Grup mitjà M 311 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 19287 ) - Grup gran 32 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 20161 ) - Grup mitjà M 301 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 20163 ) - Grup gran 31 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 20810 ) - Grup mitjà M 321 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO
( 30196 ) - Grup mitjà M 312 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GECO

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme