20600. Entorn Econòmic. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1622 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GGE2
( 2501 ) - Grup mitjà M 111 Eivissa Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 2515 ) - Grup gran 11 Eivissa Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 3440 ) - Grup gran 1 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GGE2
( 7618 ) - Grup mitjà M 501 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 7764 ) - Grup gran 51 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7766 ) - Grup mitjà M 511 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7767 ) - Grup mitjà M 512 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7768 ) - Grup gran 52 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7771 ) - Grup mitjà M 521 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7772 ) - Grup mitjà M 522 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7775 ) - Grup mitjà M 531 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7776 ) - Grup gran 57 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7778 ) - Grup mitjà M 571 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7780 ) - Grup gran 21 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 7782 ) - Grup gran 53 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 7783 ) - Grup mitjà M 211 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 7784 ) - Grup mitjà M 212 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 7789 ) - Grup gran 22 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 7790 ) - Grup mitjà M 221 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GECO
( 7793 ) - Grup gran 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 8578 ) - Grup mitjà M 11 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 8587 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 9361 ) - Grup mitjà M 591 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 9496 ) - Grup gran 10 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 9497 ) - Grup mitjà M 101 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 10274 ) - Grup mitjà M 141 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 10275 ) - Grup gran 15 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 10276 ) - Grup mitjà M 151 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 10277 ) - Grup mitjà M 152 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 10278 ) - Grup gran 34 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GATU
( 10279 ) - Grup mitjà M 341 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GATU
( 10303 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 11071 ) - Grup gran 13 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 11073 ) - Grup mitjà M 131 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 11075 ) - Grup gran 14 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 11110 ) - Grup mitjà M 31 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 11925 ) - Grup mitjà M 21 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 11929 ) - Grup mitjà M 22 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 12067 ) - Grup gran 1 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 12070 ) - Grup mitjà M 12 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 16943 ) - Grup gran 16 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 16947 ) - Grup mitjà M 161 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 18326 ) - Grup gran 3 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 19127 ) - Grup gran 50 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 19292 ) - Grup gran 58 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 20814 ) - Grup mitjà M 581 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 20887 ) - Grup gran 59 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 22618 ) - Grup gran 20 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 22619 ) - Grup mitjà M 201 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GECO
( 22620 ) - Grup mitjà M 572 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 26265 ) - Grup mitjà M 431 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAD2
( 28972 ) - Grup gran 43 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAD2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAD2 Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GDRE Grau de Dret
GECO Grau d'Economia
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GGE2 Grau de Geografia
GTUR Grau de Turisme