20584. Ampliació de Geometria: Introducció a la Geometria Algebraica. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 5197 ) - Grup gran 9 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GMA2
( 5850 ) - Grup mitjà M 91 Mallorca Català
Català Castellano English
  • GMA2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMA2 Grau de Matemàtiques