20500. Introducció al Turisme. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 867 ) - Grup gran 10 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 868 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 894 ) - Grup mitjà M 341 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 19207 ) - Grup mitjà M 121 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 19228 ) - Grup gran 11 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 19230 ) - Grup mitjà M 111 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 19231 ) - Grup gran 12 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 19995 ) - Grup gran 13 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 19996 ) - Grup mitjà M 131 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 19997 ) - Grup gran 34 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 20999 ) - Grup mitjà M 161 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 31917 ) - Grup gran 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2
( 32848 ) - Grup gran 16 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 35261 ) - Grup mitjà M 391 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GET2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GET2 Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme
GTUR Grau de Turisme