20422. Relació Individual del Treball. Any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 2534 ) - Grup gran 43 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAD2
( 2541 ) - Grup mitjà M 431 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAD2
( 18775 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 18776 ) - Grup mitjà M 11 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 18777 ) - Grup mitjà M 12 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 18778 ) - Grup gran 2 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 18779 ) - Grup mitjà M 21 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 18780 ) - Grup mitjà M 22 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GDRE
( 18781 ) - Grup gran 3 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 18782 ) - Grup mitjà M 31 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 22540 ) - Grup gran 11 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 22541 ) - Grup mitjà M 111 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 27259 ) - Grup gran 33 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAID
( 28009 ) - Grup gran 10 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 28010 ) - Grup mitjà M 101 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GDRE
( 30359 ) - Grup mitjà M 331 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GAID

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GAD2 Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret
GAID Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)
GDRE Grau de Dret