23020. Fisiologia: Aparells i Sistemes II. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 14063 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 14064 ) - Grup mitjà X 103 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 14501 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED
( 29170 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GMED

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GMED Grau de Medicina