22501. Introducció a la Psicologia Social del Treball. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 8089 ) - Grup gran 44 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GRL2
( 8090 ) - Grup mitjà M 441 Mallorca Castellà
Català Castellano English
  • GRL2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GRL2 Grau de Relacions Laborals