22454. Edafologia. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 20541 ) - Grup gran 8 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GEAM
( 20542 ) - Grup mitjà X 801 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GEAM

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GEAM Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural