21538. Projectes en Bioquímica i Biologia Molecular. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 6595 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GBIQ
( 6596 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GBIQ

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GBIQ Grau de Bioquímica