21361. Utilització de Qüestionaris i Entrevistes Aplicades en Psicologia. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4973 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 4974 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia