21310. Estadística Aplicada a la Psicologia. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 9047 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 9053 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 9054 ) - Grup mitjà X 103 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 9055 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 9056 ) - Grup mitjà X 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 9057 ) - Grup mitjà X 202 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 9058 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia