21304. Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 12354 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 12355 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 12356 ) - Grup mitjà X 103 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 12357 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 12358 ) - Grup mitjà X 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 12359 ) - Grup mitjà X 202 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 12360 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia