21302. Psicologia del Desenvolupament al llarg del Cicle Vital I. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 1110 ) - Grup mitjà X 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 1111 ) - Grup mitjà X 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 1112 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 1113 ) - Grup mitjà X 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 1114 ) - Grup mitjà X 202 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 1115 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia (pla 2020)