21300. Psicologia General. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 6484 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 6485 ) - Grup mitjà M 102 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 6486 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 6487 ) - Grup mitjà M 201 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2
( 6488 ) - Grup gran 2 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
  • GPS2

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GPS2 Grau de Psicologia