21222. Treball de Fi de Grau d'Empresa. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 9 ) - Grup gran 17 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 10 ) - Grup gran 21 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 11 ) - Grup gran 23 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 12 ) - Grup gran 25 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 13 ) - Grup gran 26 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 14 ) - Grup gran 27 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 15 ) - Grup gran 28 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 16 ) - Grup gran 29 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 17 ) - Grup gran 32 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 18 ) - Grup gran 35 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 19 ) - Grup gran 36 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 20 ) - Grup gran 37 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 21 ) - Grup gran 38 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 22 ) - Grup gran 41 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 23 ) - Grup gran 42 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 24 ) - Grup gran 43 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 25 ) - Grup gran 44 Mallorca
Català Castellano English
 • GADE
( 26 ) - Grup gran 45 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 27 ) - Grup gran 46 Mallorca
Català Castellano English
 • GADE
( 151 ) - Grup gran 47 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 159 ) - Grup gran 48 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 160 ) - Grup gran 117 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 162 ) - Grup gran 118 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 280 ) - Grup gran 115 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 281 ) - Grup gran 116 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 346 ) - Grup gran 90 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 347 ) - Grup gran 91 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 348 ) - Grup gran 92 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 349 ) - Grup gran 93 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 350 ) - Grup gran 94 Mallorca
Català Castellano English
 • GATU
( 351 ) - Grup gran 95 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 352 ) - Grup gran 96 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 353 ) - Grup gran 97 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 354 ) - Grup gran 98 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GATU
( 355 ) - Grup gran 100 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 356 ) - Grup gran 101 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 357 ) - Grup gran 102 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GATU
( 358 ) - Grup gran 103 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 359 ) - Grup gran 104 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 360 ) - Grup gran 105 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 361 ) - Grup gran 106 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 362 ) - Grup gran 107 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 363 ) - Grup gran 108 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 364 ) - Grup gran 109 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 365 ) - Grup gran 110 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 366 ) - Grup gran 111 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 367 ) - Grup gran 112 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 368 ) - Grup gran 113 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 612 ) - Grup gran 81 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 619 ) - Grup gran 3 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 620 ) - Grup gran 31 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 621 ) - Grup gran 33 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 622 ) - Grup gran 39 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 623 ) - Grup gran 40 Mallorca
Català Castellano English
 • GADE
( 768 ) - Grup gran 7 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 769 ) - Grup gran 8 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 770 ) - Grup gran 9 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 771 ) - Grup gran 10 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 772 ) - Grup gran 11 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 773 ) - Grup gran 14 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 774 ) - Grup gran 15 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 775 ) - Grup gran 16 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 777 ) - Grup gran 18 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 778 ) - Grup gran 19 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 779 ) - Grup gran 20 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 780 ) - Grup gran 22 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3046 ) - Grup gran 88 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3398 ) - Grup gran 75 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3399 ) - Grup gran 78 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3777 ) - Grup gran 60 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3778 ) - Grup gran 61 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3779 ) - Grup gran 62 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3780 ) - Grup gran 63 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 3781 ) - Grup gran 64 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4631 ) - Grup gran 73 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4632 ) - Grup gran 71 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4634 ) - Grup gran 72 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4635 ) - Grup gran 70 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4636 ) - Grup gran 74 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4639 ) - Grup gran 76 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4640 ) - Grup gran 77 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4641 ) - Grup gran 79 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4642 ) - Grup gran 80 Eivissa Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4665 ) - Grup gran 65 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 4689 ) - Grup gran 24 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5111 ) - Grup gran 30 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 5116 ) - Grup gran 114 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 5999 ) - Grup gran 1 Mallorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6261 ) - Grup gran 66 Menorca Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6533 ) - Grup gran 2 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6534 ) - Grup gran 4 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6535 ) - Grup gran 5 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6598 ) - Grup gran 6 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6600 ) - Grup gran 12 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6601 ) - Grup gran 13 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GADE
( 6613 ) - Grup gran 34 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GATU
( 22536 ) - Grup gran 50 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 22537 ) - Grup gran 49 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GADE
( 25753 ) - Grup gran 89 Eivissa Català/Castellà
Català Castellano English
 • GADE

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GADE Grau d'Administració d'Empreses
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme