21100. Geografia del Turisme. Any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 2237 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GGE2
( 2238 ) - Grup gran 1 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GGE2
( 12527 ) - Grup gran 10 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 12528 ) - Grup mitjà M 101 Mallorca Català
Català Castellano English
 • GTUR
( 12529 ) - Grup gran 11 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 12530 ) - Grup mitjà M 111 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GTUR
( 12531 ) - Grup gran 12 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 12532 ) - Grup mitjà M 121 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 12542 ) - Grup mitjà M 122 Mallorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 12543 ) - Grup gran 34 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 12544 ) - Grup mitjà M 341 Mallorca Anglès
Català Castellano English
 • GATU
( 30567 ) - Grup gran 16 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR
( 30568 ) - Grup mitjà M 161 Menorca Castellà
Català Castellano English
 • GTUR

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GATU Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
GGE2 Grau de Geografia
GTUR Grau de Turisme